رژلب مایع براق

با فرمولی بی‌رقیب و پوششی کامل، به لب‌های شما جلوه‌ای بی‌نظیر می‌بخشد و با جلوه براقی که باعث می‌شود در مرکز توجه باشند.
با رژلب های مایع میچانو لب‌هایتان را متمایز و جذاب کنید.

رژلب مایع براق میچانو

اگر به دنبال جلوه براق در رژلب مایع هستی !؟

لیپ گلاس میچانو MICHANO HYDRATING LIPGLOSS مناسب شماست!

با فرمولی بی‌رقیب و پوششی کامل، به لب‌های شما جلوه‌ای بی‌نظیر می‌بخشد و با جلوه براقی که باعث می‌شود در مرکز توجه باشند.
با رژلب های مایع میچانو لب‌هایتان را متمایز و جذاب کنید.